Sağlık turizmine yasal düzenleme geliyor

Sağlık Turizmi Bursa’nın beklentilerinin büyük olduğu bir sektör. Fakat sektör temsilcileri idare paylarından ve Yenişehir Havaalanı’nın aktif olarak kullanılamamasından dolayı sıkıntı yaşıyor. Sektör temsilcilerine ise bu sorunların çözümü için Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’den müjde geldi. Çok yakın bir zamanda yapılacak yasal düzenlemeyle idare paylarının sadece termal gelirlerden alınacağını ilk kez Bursa 5N1K’ya açıklayan..

Sağlık turizmine yasal düzenleme geliyor
Tarih : Okunma : 1495.529 Yorum Yap

Sağlık Turizmi Bursa’nın beklentilerinin büyük olduğu bir sektör. Fakat sektör temsilcileri idare paylarından ve Yenişehir Havaalanı’nın aktif olarak kullanılamamasından dolayı sıkıntı yaşıyor. Sektör temsilcilerine ise bu sorunların çözümü için Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’den müjde geldi. Çok yakın bir zamanda yapılacak yasal düzenlemeyle idare paylarının sadece termal gelirlerden alınacağını ilk kez Bursa 5N1K’ya açıklayan Esgin, Yenişehir Havaalanı’nın da aktif olarak kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 

Hedefimiz belli: Çok değil kısa süre sonra Bursa’yı bir sağlık turizmi destinasyonu olarak göreceğiz. Ulaşımdaki sıkıntımızı Yenişehir Havaalanı’nı daha rantabl kullandığımız zaman tamamıyla ortadan kalkacak. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanlarına otoyolla yaklaştık. Hızlı tren ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz.

BUSAT Kurucu Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin:

İDARE PAYLARI SADECE TERMAL GELİRLERDEN ALINACAK

Sağlık turizminde genel olarak ülkemizde ve Bursamızda bir mesafe alındı. Öncelikle şuna vurgu yapmak gerekiyor:  Türkiye bu alanda dünyada önemli ve de öncü ülkeler arasında. İşte bu sebeple sağlık turizmi bir ülke politikasıdır. Bursa da bu alandan payını almakta olan ve potansiyelini her geçen ün arttıran bir şehirdir. Sağlıkta turizminde 5 milyar dolar gelirimiz var. Bu gelirimizi 20 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz.  Termal turizmde ve 3. yaş turizminde de potansiyeli yüksel olan bir şehiriz ve ülkeyiz. Termal kaynaklarda Avrupa’da en üst seviyedeyiz. Kuşkusuz ki bu çalışmalar hemen meyvelerin vermiyor. Biraz zaman gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor.

BURSA’YI SAĞLIK DESTİNASYONU OLARAK GÖRECEĞİZ

Hedefimiz belli: Çok değil kısa süre sonra Bursa’yı bir sağlık turizmi destinasyonu olarak göreceğiz. Ulaşımdaki sıkıntımızı Yenişehir Havaalanı’nı daha rantabl kullandığımız zaman tamamıyla ortadan kalkacak. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanlarına otoyolla yaklaştık. Hızlı tren ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni yatırımlar bekliyoruz. Şehir Hastanesi çok önemli bir yatırım oldu. Bursa bir sağlık şehri olmuştur. Eksiklerimizi de kısa zaman içinde gidereceğiz. Bursa 2023 itibariyle sağlıkta Türkiye’nin ve dünyanın çok önemli bir destinasyonu olacaktır. Bu bizim mühim görevimizdir.

YASAL DÜZENLEME ÇOK YAKINDA YAPILACAK

Termal suyu kullanılan kurum ve kuruluşlardan alınan idare payı meselesi sektörde bir sıkıntı oluşturdu. Bu noktada ilgili bakanlarımızla görüştüm. İdare payı Sayıştay ile ilgili bir konudur. Siyasi bir konu değildir. Mevzuat ile yapılmış olan bir değerlendirmedir.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’le görüştük. Bir yönetmelik değişikliği ile sorunu çözeceğiz. Bu konuda yasal düzenleme çok yakın. Sorun ortadan kalkacak. İdare payları sadece termal gelirlerden alınacak. Termal turizm yapan kurumlar sistemden çıkmasınlar. Yasamanın tatil olduğu bir dönemde karşımıza geldi. Ama bu konuyu öncelikli gündem maddesi olarak çalışıyoruz.

“Sağlık turizminin Bursa’da aktif olarak uygulanamamasının önemli bir sebebi de ciddi yatırımlar yapamamamız.  Örneğin, tam teşekküllü termal tesisler henüz şehrimizde yaşama geçmiş değil.  Özel hastane yetkilileri olarak tamamıyla kendi ticari gücümüzle sağlık turizminde mesafe kaydedebilmek için çabalıyoruz.” 

Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul:

Yatırım ve tanıtım şart

Termal kaynakları ve özel ve kamu hastanelerindeki donanımı ile Bursamız sağlık turizminde öncü kent olmak için çok uygun bir destinasyonda. Ancak bu hedefe doğru ilerlerken yapılması gerekenler var. Sağlık turizminde başarıya ulaşabilmek için yatırım şart. Tanıtım da çok mühim. Peki, tanıtımı nerede yapmak lazım? İşte en önemli soru budur. Şehrimizin dinamikleriyle birlikte ciddi bir yol haritasında ilerleyip yurt dışından hastaları da özel ve kamu hastanelerimizde ağırlayıp tedavi imkânı sunabilmenin koşulu, hasta çekebileceğimiz belli başlı ülkelerde tanıtım ofisleri kurup kentimizdeki sağlık imkânlarını anlatabilmekten geçiyor. Sağlık turizminin Bursa’da aktif olarak uygulanamamasının önemli bir sebebi de ciddi yatırımlar yapamamamız.  Örneğin, tam teşekküllü termal tesisler henüz şehrimizde yaşama geçmiş değil.  Koşullar böyleyken, bizler özel hastane yetkilileri olarak tamamıyla kendi ticari gücümüzle sağlık turizminde mesafe kaydedebilmek için çabalıyoruz. 

İSTANBUL’A YAKINLIĞIMIZ DEZAVANTAJIMIZ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın bir çalışması olarak yüzde 75’e yakın bir kümelenme var. Bu çerçevede 15 kurum birlikte hareket ediyoruz. Sağlık turizminde Bursa’nın önünü tıkayan bir başka sorun da İstanbul’a yakınlığımız. Yenişehir Havaalanını uluslararası uçuşlarda kullanamadığımız için Bursa dezavantajlı. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere yerel yönetimlerimiz de sağlık turizmi ve termal turizm ile ilgili projeler için çabalıyor. Bu projelerin vakit kaybedilmeden somutlaşmasını ve yaşama geçirilmesini bekliyoruz. Ayrıca yerel yöneticilerimizle sağlık turizminde mesafe kaydedebilmemiz için daha yoğun bir işbirliği şart. Özel hastanelerin tek başına sağlık turizmi yapması çok doğru bir seçenek değil.  Kuşkusuz her hastane ölçeği ve donanımı boyutunda belirli bir boyutta sağlık turizmi çerçevesinde hizmet verebilir ancak maksimum başarı ve bu alanda istikrar için kent dinamiklerinin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu arada sağlık turizmine yapılacak her katkı Bursa’nın genel olarak turizmde marka olması sürecine yapılmış ciddi bir yatırım olacak. Termal Turizmi de Dağyenice ve sıcak su projelerinin yaşama geçmesiyle hareketlenecektir. Kuşkusuz bu projeler ve benzerleri için yerel yönetimlerden çok merkezi yönetimin desteği gerekir. Bu noktada da Başkent nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını ve çabaların devam ettiğini gözlemliyoruz.   

Üzülerek söylemek gerekirse; aracılar tarafından birbirinin rakibi konumuna getirilen hastanelerimiz fiyat kırarak karlılıklarından da fedakârlık yapar duruma gelmişlerdir. Bazı hastaneler hariç ilimizde faaliyet gösteren özel hastaneler sağlık turizminden beklenen hasta kapasitesine ulaşamamışlardır.”    

Osmangazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nuri Daştan:

Tanıtım faaliyetlerini merkezi idare üstlenmeli

Özel sağlık sektörü; sağlıkta dönüşüm programı ile yeniden ivmelenerek yatırımlarını hızlandırmış, bunun sonucu olarak da ülkemizde üretilen sağlık hizmetinin üçte birini, özellikli işlemlerde ise yarıdan fazlasını sunacak kapasiteye gelmiştir. Yetişmiş insan kaynağına sahip olan ülkemizde özel sağlık kurumları 2005 yılından itibaren yatırımlarını hızlandırarak, son teknoloji cihazlar ile hastanelerini donatmışlardır. Bunun sonucu olarak da gelişmiş ülkelerde yapılan tüm tanı ve tedavi işlemlerini yapacak kapasiteye ulaşılmıştır. Ayrıca dünya çapında ölçekte kabul göre akreditasyon kurumları tarafından da tanı ve tedavi süreçlerini akredite ettirerek dünya genelinde kabul gören bir yapıya kavuşulmuştur. Sunulan sağlık hizmetinin kalitesini dünya standardına çıkaran özel sağlık sektörü rakiplerine göre oldukça uygun fiyatlarla bu hizmeti sunması nedeniyle de çekim merkezi olma noktasındadır.

YENİŞEHİR ULUSLARARASI UÇUŞLARA AÇILMALI

İlimizde bulunan özel hastanelerde tüm bu aşamaları kat ederek dünya ölçeğinde rekabet edebilecek tanı ve tedavi kapasitesine ulaşılmıştır. Ancak Yenişehir Havaalanı’nın ulusla arası uçuşlara açık olmaması nedeniyle Bursa’nın hasta transferlerinde İstanbul Havaalanı’na mahkûm olması nedeniyle istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Osmangazi Köprüsü ve otoyol ulaşımda dezavantajı büyük ölçüde ortadan kaldırdı.  Son yıllarda Ekonomi Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulan hizmet sektörü ile ilgili teşvikler uygulamaya başlanmıştır. Şehrimizdeki özel hastanelerde bu teşviklerden yararlanarak müşteri çeşitliliğini arttırmak için, ‘Sağlık Turizmi’ departmanları kurarak ve Sağlık Bakanlığımız tarafından verilen sertifikaları alarak kendi çabaları ile yurt dışından hasta getirmeye başlamışlardır. Bu durum hedef yurt dışında çeşitli ülkelerde temsilcilikler açmak, tanıtım faaliyetleri yapmak gibi maliyetler getirmiştir. Üzülerek söylemek gerekirse; aracılar tarafından birbirinin rakibi konumuna getirilen hastanelerimiz fiyat kırarak karlılıklarından da fedakârlık yapar duruma gelmişlerdir. Bazı hastaneler hariç ilimizde faaliyet gösteren özel hastaneler sağlık turizminden beklenen hasta kapasitesine ulaşamamışlardır. Mevcut yatırımları, yetişmiş iş gücü ve dünya ölçeğinde yapabilen hemen hemen tüm işlemlerin yapılabildiği özel hastanelerimizin hak ettiği sayıda yabancı hasta kabul edilebilmesi için merkezi idare tarafından tanıtım faaliyetleri yapılması gerektiği kanısındayım. 

“Sağlık turizmi yerli iş gücüne dayanan döviz çıktısı çok minimum düzeyde olan ve katma değeri çok yüksek bir alan. Dünyada küresel bir krizin yaşandığı, ülkemizin dövize ihtiyacı olduğu mevcut konjonktürde sağlık turizmi hacmini yükseltmek ve tercih edilen ülke ve şehir konumuna yükselmek çok önemli.”

BUSAT Başkanı Dr. Metin Yurdakoş

İdare paylarında düzenleme şart

Bursa, sağlık turizmi çerçevesinde değerlendirdiğimizde çok önemli artı değerlere sahip. Fakat bu değerleri doğru hamleler ve çabalarla sağlık turizmine yansıtabilmemiz için  birkaç metot gerekiyor.Öncelikle yurt dışı tanıtımları noktasında ciddi eksikliğimiz var. Bu eksikliği giderebilmemiz için yerel yöneticilerimizle temaslarımız devam ederken, milletvekillerimiz de başkent nezdinde çalışıyor.  Şu mühim vurguyu yapmakta fayda var:  Sağlık turizmi yerli iş gücüne dayanan döviz çıktısı çok minimum düzeyde olan ve katma değeri çok yüksek bir alan. Dünyada küresel bir krizin yaşandığı, ülkemizin dövize ihtiyacı olduğu mevcut konjonktürde sağlık turizmi hacmini yükseltmek ve tercih edilen ülke ve şehir konumuna yükselmek çok önemli.

TANITIM HARCAMALARININ AKIBETLERİ BELLİ DEĞİL

Sağlık turizminin ivme kazanabilmesi için devletimiz teşvikler uyguluyor. Fakat netice olumlu değil. Çünkü harcamaların akıbetleri takip edilemiyor. Şöyle ki;  çalışmalar yürütülüyor, temaslar gerçekleştiriliyor, yurt dışında tanıtımlar için de bir miktar bütçe ayrılıp organizasyonlar düzenleniyor. Fakat objektif değerlendirmeler ehil kimlikler tarafından yapılmadığı için ortada bir olumlu sonuç yok. Değerlendirmeler ve raporlar organizasyonları yapan kimlikler tarafından gönderiliyor. Hal böyle olunca da hiç kimse olumsuz bir tablo yansıtmıyor. Bulunduğum yerden görebildiğim kadarıyla yurt dışı tanıtımlarda başarısızız demiyorum. Herkes elinden geleni yapıyor. Fakat değerlendirmeler ve raporlar reel sektör temsilcileri tarafından hazırlanıp, gerekli mercilere sunulmalı ki, eksiklerimizi görüp, doğru hamlelerle ilerleyebilelim.

İDARE PAYLARI YENİ YATIRIMLARA ENGEL   

Bu arada sağlık turizminde yaşanan bir başka mühim sorun daha var. Kurum ve kuruluşlar kaplıca suyu kullanımında bulunanlar ciddi bir ‘İdare Payı’ ödüyor. Bu pay nedir? İzah edelim: Eğer bünyenizde bir kaplıca havuzunuz varsa ödediğiniz bir pay. Fakat bu payı havuzu kullanmadan da yani başka hizmetler de yapsanız ödemek zorundasınız. Bu işte tablo ciddi sorun oluşturuyor. Pay ne yazık ki kaplıca suyunu kullanan kuruluşun tüm gelirlerinden elde ediliyor. Örneğin, bir otel kaplıca havuzuna sahip. Ama bir düğün organizasyonu hizmeti veriyor. Bu hizmetten de devlete idare payı ödüyor. Bu sorun da tabii ki büyük kurumların kaplıca suyunu kullanmaktan vazgeçmesine sebebiyet veriyor. İdare payında düzenlemeyi acilen bekliyoruz. Mevcut tabloda kuruluşum kaplıca suyunu kullanarak hizmet veren tek kurum. Öyle ki bu idare payı yeni yatırımcıyı da uzaklaştırır.

SOMUT ADIMLAR ATILACAKTIR

Yerel yöneticilerimiz Bursa’nın sağlık turizmi için gerçekten çok çabalıyor. Bizim ihtiyacımız olan genel bir yasal düzenleme. Faaliyet sonu dediğimiz rapor, kurum ve kuruluşlarca değil aktiviteye katılan reel sektör temsilcilerinden direkt alınırsa sağlık turizmi hizmetlerinde gerçek sonuç ortaya çıkar.Bu alanda yasal düzenlemeler bekliyoruz. Konuyla ilgili bir anonim şirket kuruldu. Sağlık Turizmi Anonim Şirketi… Yeni dönemde daha somut adımlar atılacaktır. Sağlık turizminde Türkiye ve Bursa’nın potansiyeli çok yüksek. Ve ne yazık ki sadece sağlık turizminden yüzde 1 oranında ancak faydalanıyoruz.

“Ulaşım sıkıntı olunca hasta direkt İstanbul’a gidiyor. Sağlık turizmi tabii ki belirli bir ölçüde Bursa’da yapılabiliyor ama bir anda yüksek performans beklememiz güç. Zaman için de daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum.”

Soranus Tüp Bebek Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serbülent Orhaner:

Yabancı hasta Bursa’ya direkt uçmalı

Sağlık turizminde hedeflenen noktaya ulaşabilmek için öncelikle normal koşullar altında uçakla ulaşılabilir bir bölge olmamız gerekir. Bu sorun şehrimizin sağlık turizminden hak ettiği payı almasına büyük engel teşkil ediyor. Bu konuda Bursa Milletvekili derneğimizin de bir dönem başkanlık görevini yürüten Mustafa Esgin dışında çalışan yok. İstanbul’a mahkûm edilmiş boyuttayız. Ulaşım sıkıntı olunca hasta direkt İstanbul’a gidiyor. Sağlık turizmi tabii ki belirli bir ölçüde Bursa’da yapılabiliyor ama bir anda yüksek performans beklememiz güç. Zaman için de daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum.

İDARE PAYLARI ÇOK YÜKSEK

Kaplıca havuzu kullanan kuruluşlardan idare payı alınması sıkıntı oluyor. Çünkü yüksek oranda meblağlar bunlar. Bu pay kurumun bütün cirosu üzerinden alınıyor. Genel idarenin sağlık turizm noktasında attığı adımların samimi olduğunu düşünmüyorum. Mesela lösemi hastası bir yabancı uyruklu hastanın özel hastanelerde tedavisi mümkün değil. Çünkü bizim bu alanda doktor çalıştırmamız yasak. Velhasıl beklentimiz bir an önce hükümetimizin sağlık turizmi alanında kurulan Anonim Şirketimizin de etkili çalışmaları ile yeni ve yerinde düzenlemeleri yaşama geçirmesi. Sağlık Bakanlığımızın da çalıştırılan hekim kategorileri ve sayılarında yeni bir uygulamayla özel hastanelerin önünü açması.  

“Tarihi ve kültürel değerlerimiz ve doğal güzelliklerimi ile dikkat çeken Bursa’mızda sağlıkta yerli ve yabancı hasta yoğunluğumuz artarsa bu tablo genel olarak şehir turizmini tetikler. Birkaç otelimizin dışında dünya çapında kabul edilebilir tesisimiz yok. Sorun donanımda.”

Busat Başkan Vekili Prof. Dr. Sedat Demir:

Gerekirse termal su ücretsiz olmalı

Sağlıkta turizm için Bursa’ya baktığımız zaman çok ciddi bir potansiyel taşıdığımızı söyleyebiliriz. Fakat donanım konusunda problemlerimiz ciddi. Tarihi ve kültürel değerlerimiz ve doğal güzelliklerimi ile dikkat çeken Bursa’mızda sağlıkta yerli ve yabancı hasta yoğunluğumuz artarsa bu tablo genel olarak şehir turizmini tetikler.Neden yol alamıyoruz?, sorusunun yanıtına gelince… Birkaç otelimizin dışında dünya çapında kabul edilebilir tesisimiz yok. Sorun donanımda.

SAĞLIK TURİZMİNE YATIRIM YAPILMIYOR

Arap turistlere yönelik kaplıca turizmi düzeyinden otellerimiz henüz çıkamadı. Termal tesislerimiz de sadece SPA ve günü birlik turizme dönük. Sağlık turizminin medikal ayağını gerçekleştirmemiz gerektiğini belirtmekte fayda var. Bursalı yatırımcının sağlık turizmine yatırımı yapmayışı büyük sorun. Peki, yatırımcı neden sağlık turizmini tercih etmiyor? Otomotiv -inşaat -tekstil gibi sektörler zirve yaptığı için yatırımcılar bu alanlarda yol haritası belirliyor. Ve yeni bir girişim alanı aramıyorlar. Yeni yatırımcı sorunumuzda mevcut. Öncelikle yerel yönetimlerin ve şehrin dinamiklerinin sağlık turizmini yeterince ve de ciddi anlamda istemesi gerekiyor. Alinur Aktaş Bey’in bu konuda isteğinin olduğunu biliyoruz… Ama ne yapmak istiyoruz; Bursa’da neler yapılabilir? İşte bu soruların yanıtları henüz çok belirgin değil.

BURSA’YA ÖZGÜ SAĞLIK TURİZMİ ÜRÜNLERİ GELİŞTİRMELİYİZ

 Planlı yol haritasına ihtiyacımız var. Yatırımcılar alan istiyor. Tesis oluşturduğumuzda su ve altyapı konusunda destek istiyoruz. Başkanımız Alinur Aktaş bu konuda ciddi bir adım attı. Sağlık turizminde biz Bursa’ya özgü sağlık turizmi ürünleri geliştirmeliyiz ki Bizim şehrimiz tercih edilsin.  Bir de bu alanda dinamik bir çalışma sergilememiz gerekiyor. Başkanımız Alinur Aktaş, Sıcak Su’da örnek tesisiler yapma arzusunda. Tabii ki bu konuda üniversite katkısı da çok önemli. Maalesef bugüne kadar Uludağ Üniversitesi’nin hiç katkısı olmadı. Ancak bu noktadan sonra üniversitemizde sahada olmalı.